Deutsche Druckerlehrbücher: 

Englische Druckerlehrbücher (Auswahl): 

Französische Druckerlehrbücher: 

Italienische Druckerlehrbücher: 

Niederländische Druckerlehrbücher: 

  • Zweijgardt, Johan Coenraad: De boekdrukkerij. Johan Coenraad Zweijgardt's Beknopte beschrijving over den oorsprong, uitvinding en verdere volmaking der boekdrukkunst benevens eene handleiding over de inrigting, werkingen en vereischten eener boekdrukkerij; met eene naauwkeurige opgave van al de formaten [1822]. Bezorgd door Frans A. Janssen en José Bouman. Haarlem 1986

Spanische Druckerlehrbücher: 

  • No labels